POSŁANIE UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

ZORGANIZOWANEGO DLA UCZCZENIA JUBILEUSZU

10-LECIA KANONIZACJI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJDo wszystkich, którzy czują się związani ze wspólnym dziedzictwem, któremu na imię Polska:

Dla rozkwitu wiary katolickiej, dla ocalenia i rozwoju oraz umocnienia jedności Narodu Polskiego, biorąc na nowo do serc wezwanie biskupa Władysława Bandurskiego "Obudźmy Jadwigę!", podejmijmy starania o ogłoszenie świętej Jadwigi Królowej Patronką Wszystkich Polaków. Niech w Ojczyźnie i w najdalszych zakątkach Ziemi imię Świętej Królowej przewodzi każdemu z nas, naszym polskim wspólnotom, wszystkim polskim organizacjom.


Elżbieta Molnarne Cieslewicz

Prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich im. św. Wojciecha na Węgrzech


Małgorzata Soboltynski

Stowarzyszenie Katolików Polskich im. św. Wojciecha na Węgrzech


Zbigniew Wysocki

Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej

Stowarzyszenie Morskie i Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego


Barbara Świdzińska

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie


Jerzy Migas

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie


Jan Pociej

Przewodniczący Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie


Spotkanie zorganizowano z inicjatywy pana Zbigniewa Lesia, prezesa The Queen Jadwiga Foundation w Melbourne.


Kraków 8 czerwca 2007
Wyrazy poparcia prosimy nadsyłać na adres Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie.

Publikujemy je na osobnej stronie .