NOWENNA
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

UŁOŻONA PRZEZ S. ADELAJDĘ SIELEPIN CHR


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Modlitwy  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza
Misja  | Reguła  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna


Wprowadzenie
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dzień czwarty
Dzień piąty
Dzień szósty
Dzień siódmy
Dzień ósmy
Dzień dziewiąty
Litania do św. Jadwigi Królowej
      Wprowadzenie

Święta nasza Królowo, Jadwigo, ucz nas dzisiaj - na progu trzeciego tysiąclecia - tej mądrości i tej miłości, którą uczyniłaś drogą swojej świętości. Zaprowadź nas, Jadwigo, przed Wawelski Krucyfiks, abyśmy jak Ty poznali, co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Weź w opiekę swój naród i Kościół, który mu służy, i wstawiaj się za nami u Boga, aby nie ustała w nas radość.

[Jan Paweł II, Homilia kanonizacyjna]


Bóg daje nam swoich umiłowanych przyjaciół - świętych za szczególnych orędowników i wzór przyjaźni z Nim samym. Mają nam oni pomagać w spotkaniu z Chrystusem, bo wszyscy jesteśmy do tego powołani. A przyjaciół Bóg wysłuchuje chętnie, bo ich prośby są zgodne z Jego wolą, dotyczą spełnienia Jego odwiecznego planu i szczęścia ludzi. Wśród wielu świętych, do których się uciekamy w różnych potrzebach, jest ta pełna młodzieńczego wdzięku Jadwiga Andegaweńska, imponująca męstwem wiary i roztropnością mędrców. Średniowieczna święta kanonizowana w ostatnich latach XX wieku jest dla nas dowodem, jak ponadczasowa jest Ewangelia i jak przyjaźń z Chrystusem czyni człowieka przewodnikiem dla innych w każdym czasie.

Św. Jadwiga przemawia do nas przede wszystkim swoją głęboką wiarą, która pozwalała jej stale pamiętać o Chrystusie i w każdej sytuacji liczyć się z Jego wolą i obecnością. Z tej wiary rodziła się w niej pokora wobec Boga i człowieka, a co za tym idzie miłosierna mądrość rządzenia i troski o człowieka. Dostrzegając te cechy jej duchowości, rozpoznajemy w niej niezwykłe światło i pomoc dla współczesnego człowieka, który często ma niewystarczającą świadomość obecności i roli Pana Boga, wskutek czego nie potrafi zrozumieć, rozwijać i bronić własnej godności.

W tej nowennie prośmy św. Jadwigę, by wyjednała nam łaskę głębszej więzi z Chrystusem i przyczyniła się do tego, by nasze nawrócenie służyło innym w przemianie ich życia. Starajmy się przez to nabożeństwo i podjęcie szczerych postanowień wyprosić potrzebne łaski, dla których odprawiamy tę nowennę.

JAK ODPRAWIAĆ NOWENNĘ

Nowennę można odprawiać w dowolnej potrzebie przez dziewięć dni po sobie następujących, najlepiej dziewięć dni poprzedzających wspomnienie św. Jadwigi: 30 maja - 7 czerwca przed wspomnieniem kanonizacji (8 czerwca) lub 8 - 16 lipca przed wspomnieniem dnia śmierci (17 lipca). Chcąc należycie odprawić nowennę, dobrze jest zachować poniższe wskazania:

  • Nowennę odprawiamy ku czci Chrystusa za wstawiennictwem św. Jadwigi, przez którą ukazuje nam On najważniejsze cnoty chrześcijanina i uczy nas je wypracowywać. Prośmy więc Pana o łaskę ściślejszej więzi z Nim na wzór Świętej i o to, by tak, jak jej zawierzenie Chrystusowi zaowocowało dobrem dla innych, także i nasze życie przez większe oddanie się Bogu przyczyniło się do uzyskania jakiegoś szczególnego dobrodziejstwa, o które prosimy w tej nowennie.
  • Aby prawdziwie łączyć się z Chrystusem i tak jak św. Jadwiga z Nim spełniać swoje zadania idąc przez życie, starajmy się każdego dnia uczestniczyć we Mszy świętej, a przynajmniej ostatniego dnia nowenny przystąpić do Komunii świętej.
  • Każdego dnia rozpoczynamy nabożeństwo Modlitwą wstępną na każdy dzień.
  • Czytamy rozważanie przeznaczone na każdy dzień, pobudzając swoje serce do naśladowania Świętej.
  • Odmawiamy dołączoną do każdego rozmyślania stosowną prośbę i codziennie podejmujemy dołączone postanowienie.
  • Modlitwę zamyka litania do św. Jadwigi.
  • Jeśli nowennę odprawia się we wspólnocie, to na zakończenie można zaśpiewać jedną z podanych pieśni o św. Jadwidze Królowej.


Strona © Jan Pociej