NOWENNA
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

UŁOŻONA PRZEZ S. ADELAJDĘ SIELEPIN CHR


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Modlitwy  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza
Misja  | Reguła  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna


Wprowadzenie
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Dzień trzeci
Dzień czwarty
Dzień piąty
Dzień szósty
Dzień siódmy
Dzień ósmy
Dzień dziewiąty
Litania do św. Jadwigi Królowej
      Wprowadzenie

Na zakończnie każdego dnia nowenny

LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ


Kyrie elejson, Christe elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże                                    - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo, Matko Bolesna                    - módl się za nami
Święty Józefie
Święty Janie
Święty Pawle
Święty Marku
Święty Augustynie
Święty Wacławie
Święty Stanisławie
Święta Jadwigo Królowo
Pani Wawelska i nasza
Uległa Bogu we wszystkim
Wpatrzona w Ukrzyżowanego
Przez wiarę widząca
Gorliwa krzewicielko wiary i mądrości
Władczyni łącząca ziemskie królowanie z Królestwem Chrystusa
Apostole prawdy i dobra
Jednocząca narody we wspólnym szukaniu Boga
Wzorze świeckiej świętości
Szafarko pokoju
Pani piękna i miłosierna
Ratująca z biedy duchowej
Mario i Marto w jednej osobie
W cichości znosząca upokorzenia i potwarze
Matko, kształtująca swoje oddanie w krzyżu
Orędowniczko matek i wzorze oczekujących potomstwa
Strażniczko chrześcijańskiej kultury i obyczajów
Wierna Służebnico Obecnego Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Jadwigo Królowo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który Świętą Jadwigę pociągnąłeś do miłości Krzyża i uczyniłeś Ją krzewicielką wiary, dozwól, prosimy, abyśmy za Jej przykładem i wstawiennictwem zwyciężali wszystkie przeszkody w Twej służbie i starali się innych przyprowadzić do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.PIEŚNI

Jeśli nowennę odprawia się wspólnie, na zakończenie modlitw każdego dnia można zaśpiewać jedną z pieśni o świętej Jadwidze Królowej.


Strona © Jan Pociej