MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      Z FORMULARZA

Z FORMULARZA MSZY ŚWIĘTEJ,
W LITURGICZNE WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
(17 lipca, 8 czerwca)

Kolekta:
Boże, życie wiernych i chwało pokornych,
Ty uczyniłeś świętą Jadwigę Królową, gorliwą krzewicielką wiary i miłości,
spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się stali apostołami prawdy i dobra.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami:
Wszechmogący Boże,
przyjmij dary, które Ci składamy obchodząc wspomnienie świętej Jadwigi Królowej,
i spraw abyśmy świadomi Twojej obecności jaśnieli święta i czynną miłością.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po komunii:
Pokrzepieni ciałem i krwią Twojego Syna prosimy Cię, Boże,
abyśmy za przykładem świętej Jadwigi, królowej,
z miłością służyli Tobie w naszych bliźnich i z braterską gotowością zaspokajali ich potrzeby.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko narodów, którym panowałaś,
Ty przez sześć wieków byłaś dla nas nauczycielką trudnych wyborów:
    - miłości Boga, Ojczyzny i ludzi ponad miłość własną,
    - odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych,
    - dialogu, nie sporu,
    - niełatwego pokoju, zamiast pochopnej wojny.
Ty, która przez całe Twe niedługie życie
byłaś wierną córą Kościoła i Maryi, Matki ukrzyżowanego Zbawiciela, naucz nas także i tego, że nie zdobywanie i używanie,
lecz wyrzeczenie i ofiara stanowią drogę świętości.
I prowadź nas ku niej. Amen.

Zofia Sanakiewicz, 1985


Strona © Jan Pociej