MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      Inne wezwania

WEZWANIA


1. Święta Jadwigo domagająca się pełnego naprawienia krzywd,
    spraw, abyśmy nie ograniczali się do wynagrodzenia krzywd tylko w dziedzinie materialnej.

2. Święta Jadwigo Królowo, wrażliwa na potrzeby bliźnich,
    naucz nas widzieć w braciach naszych potrzebującego Chrystusa.

3. Święta Jadwigo, godząca zwaśnionych,
    naucz nas, abyśmy zdecydowanie dbali o zgodę i miłość w naszych rodzinach.

4. Święta Jadwigo, całkowicie wierna idei krzewienia Prawdy i Miłości,
    spraw abyśmy byli zdolni do poświęceń w wykonywaniu obowiązków naszego powołania.

5. Święta Jadwigo, rezygnująca z własnych zamiarów dla Dobra Kościoła i Narodu,
    naucz nas kierować odpowiednio naszymi sercami.


Strona © Jan Pociej