MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      WEZWANIA

WEZWANIA DO ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI
gen. Józefa Hallera 1938


Święta Królowo Jadwigo - módl się za nami!
- wierna córo Boża - módl się za nami!
- z Bogiem w modlitwie złączona - módl się za nami!
- wzorowa małżonko królewska - módl się za nami!
- dbająca o biednych poddanych - módl się za nami!
- fundująca kościoły i klasztory - módl się za nami!
- apostołko wiary Chrystusowej - módl się za nami!
- odnowicielko Akademii Krakowskiej - módl się za nami!
- opiekunko studiującej młodzieży - módl się za nami!
- szerzycielko pokoju - módl się za nami!
- przez potwarze doświadczona - módl się za nami!
- patronko Polski - módl się za nami!

Abyśmy wiernie stali przy wierze Chrystusowej - módl się za nami!
- abyśmy prowadzili cnotliwe życie - módl się za nami!
- aby Naród polski zjednoczył się w Chrystusie - módl się za nami!
- aby nasze rodziny były wzorem życia chrześcijańskiego - módl się za nami!
- abyśmy czcili i szanowali Najświętszą Pannę jako Matkę Bożą i Królową Polski - módl się za nami!
- abyśmy zbawiennie znosili wszystkie dolegliwości i cierpienia - módl się za nami!
- abyśmy kierowali się Bogiem we wszystkich poczynaniach - módl się za nami!

W. Módl się za nami Królowo Jadwigo
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Boże, Tyś Królową Jadwigę nauczył jak całym sercem przejść od radości światowych do pokornego naśladowania Twego krzyża; spraw abyśmy przez Jej zasługi uczyli się deptać przemijające rozkosze świata i wszystkie nasze przeszkody zwyciężać w objęciach Twego krzyża. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Strona © Jan Pociej