MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      Trzy modlitwy

MODLITWA

O Panie Wszechmocny i Wszechpotężny,
spraw niech powstanie Jadwiga nasza w aureoli świętości,
by krajem naszym się opiekowała,
jak niegdyś niezgodnych godziła, ubogich pocieszała,
wiarę w nas wzmacniała i do świętości, do Boga lud swój prowadziła. Amen.

MODLITWA

Święta patronko nasza Królowo Jadwigo,
którą Bóg obdarzył żarliwością o zbawienie dusz ludzkich
i użył do utwierdzenia Prawdy w naszym narodzie,
wyjednaj, prosimy Cię, aby Bóg zachował od szkody ziarno wiary,
ku chwale Swojej i zbawieniu dusz naszych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA

Boże, Ty jesteś naszym Ojcem i nie opuszczasz swoich dzieci,
które do Ciebie zanoszą swe prośby.
Wysłuchaj naszych modlitw,
które za przyczyną świętej Królowej Jadwigi kierujemy do Ciebie.
Spraw, Panie, aby wszystko, o co z ufnością Ciebie prosimy,
było przyjęte i wysłuchane za przyczyną naszej patronki. Amen.


Strona © Jan Pociej