MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      O najukochańsza Królowo Jadwigo...

O najukochańsza Królowo Jadwigo,
któraś wszystkim uczuciom swoim gwałt zadała,
by jak najwięcej dusz przysporzyć Bogu,
któraś się stała apostołką Litwy i świątyniami Pańskimi kraj ten zasiała!
Ileż to łez osuszyłaś za życia i po śmierci!
Ilu chorym zdrowie uprosiłaś !
Dobrocią, łagodnością i miłosierdziem panowałaś na ziemi;
miłością i gorącą modlitwą zapanuj nad Najświętszym sercem Jezusowym w niebie;
chroń rodziny nasze od sporów i troski codziennego życia;
wyjednaj nam grzesznym wszystkie łaski do zbawienia potrzebne,
a przede wszystkim, o najdroższa opiekunko nasza, ulecz N.N. zgodnie z wolą Bożą
i przyspiesz chwilę kanonizacji swojej, już od tak dawna przez cały naród polski upragnioną.

Ufamy tobie, królowo Jadwigo, że nie zawiedziesz serc naszych
i dzisiaj znowu, jak za dawnych czasów,
duch twój u tronu Boga, troską przejęty i bólem wezbrany,
w przecudne oblicze Jezusa wpatrzony,
nieśmiało wymówi te słowa: "Panie! któż im łzy powróci?"
A Jezus na Wawelu, na znak, że on to jeden uczynić potrafi,
wejrzy na lud skruszony i osuszy łzy dzieci swoich, darząc pociechą, radością i zdrowiem.
Tobie zawdzięczać to będziemy, do ciebie też z gorącą prośbą się zwracamy:
Królowo Jadwigo! Módl się za nami!


Lucjan Rydel, 1910        


Strona © Jan Pociej