MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      MODLITWA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI FUNDATORKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO AKADEMII KRAKOWSKIEJ

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI
FUNDATORKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO AKADEMII KRAKOWSKIEJ

     Święta Królowo, która w dziejach Polski zapisałaś się złotymi głoskami przez wiele swoich dzieł - polecamy Twemu pośrednictwu wobec Najwyższej Mądrości jedno z nich, a mianowicie ufundowany przez Ciebie w Krakowie Wydział Teologiczny. Na Twoją prośbę papież Bonifacy IX powołał do istnienia tę uczelnię, aby służyła wykształceniu kapłanów, a także w miarę potrzeby i świeckich. Przez sześć prawie stuleci Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od Ciebie wziął początek i nazwę, wypełniał tę służbę wraz z innymi Wydziałami Uczelni. Czynił to nawet w czasach rozbiorów, a w okresie okupacji dzielił losy całego Uniwersytetu Krakowskiego. I dzisiaj czyni to nadal, mimo że pozbawiono go historycznej więzi z Jagiellońską uczelnią. Czyni to z woli Kościoła i Stolicy Apostolskiej, tym bardziej, że potrzeby w dziedzinie wykształcenia setek obecnych i przyszłych kapłanów są w naszych czasach większe niż kiedykolwiek.

     Prosimy Cię, święta Pani, ażeby w tej niestrudzonej posłudze nauki Wydział, którego ufundowaniu poświęciłaś swe serce i klejnoty, nie doznawał żadnej przeszkody. Prosimy Cię, ażeby władze świeckie uszanowały to wspaniałe dziedzictwo, jakim obdarowałaś Kościół i społeczeństwo polskie w Królewskim Krakowie. Prosimy Cię wreszcie, ażeby wszyscy Profesorowie i Studenci naszej "Alma Mater", która Tobie zawdzięcza swe powstanie, cieszyli się łaską mądrości i błogosławieństwem Bożego powołania. Amen.

Kard. Karol Wojtyła, 1972 r.


Strona © Jan Pociej