MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      LITANIA DO KRÓLOWEJ JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ<

LITANIA DO KRÓLOWEJ JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ
ułożyła dr Maria Kuźmińska


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,
Chrryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Królowo Jadwigo Andegaweńska - módl się za nami
Królowo natchniona przez Chrystusa z ołtarza Wawelskiego - módl się za nami
Królowo, która poświęceniem swoim nawróciłaś Naród Litewski - módl się za nami
Królowo, która umiłowaś Polskę - módl się za nami
Królowo potomkini Piastów - módl się za nami
Królowo, ktora Naród Litewski ofiarowałaś Stolicy Apostolskiej - módl się za nami
Królowo służebnico swojego Królestwa - módl się za nami
Królowo, która jeszcze w godzinę śmierci pragnęłaś wielkości Polski - módl się za nami
Królowo matko Wszechnicy Krakowskiej - módl się za nami
Królowo Polski, Litwy i Rusi - módl się za nami
Królowo w dzieciństwie oderwana od matki - módl się za nami
Królowo, której życie było cierpieniem - módl się za nami
Królowo, którą dotknęło nieszczęście okrutnej śmierci matki - módl się za nami
Królowo litująca się nad ubogimi - módl się za nami
Królowo wzruszona łzami pokrzywdzonych - módl się za nami
Królowo wielkiego serca - módl się za nami
Królowo pełna cnót niewieścich - módl się za nami
Królowo pełna dobroci - módl się za nami
Królowo pełna skromności - módl się za nami
Królowo Jadwigo - wspomagaj nas Pani
W dążeniu do wolności - wspomagaj nas Pani
W zdrowiu moralnym - wspomagaj nas Pani
W wierności Chrystusowi - wspomagaj nas Pani
W miłości dla Matki Chrystusowej - wspomagaj nas Pani

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Strona © Jan Pociej