MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ II

LITANIA DO ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ II


Kyrie elejson, Chryste elejson Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Jadwigo Królowo - módl się za nami
Patronko Ojczyzny naszej - módl się za nami
Ozdobo Kościoła - módl się za nami
Chwała królewskiego stanu - módl się za nami
Wzorze sprawujących władzę - módl się za nami
Nosicielko pokoju - módl się za nami
Wspomagająca Ojca Świętego w Jego trosce o Kościół i zbawienie świata - módl się za nami
Wspierająca biskupów i kapłanów - módl się za nami
Wspomagająca zatroskanych rodziców i wychowawców - módl się za nami
Wskazująca młodym drogę udanego życia - módl się za nami
Ratująca przed pychą i wygodnictwem - módl się za nami
Zachęcająca do współpracy z Bogiem i ludźmi - módl się za nami
Zatroskana o prawdziwą godność człowieka - módl się za nami
Wspierająca szlachetne zamiary i postanowienia - módl się za nami
Wypraszająca miłość i zgodę w życiu rodzinnym i społecznym - módl się za nami
Umacniająca słabych i wątpiących - módl się za nami
Ukazująca młodym wzór prawdziwej miłości - módl się za nami
Jednocząca małżonków z Bogiem i ze sobą w rodzinie - módl się za nami
Jednocząca wyznawców Chrystusa - módl się za nami
Jednocząca narody - módl się za nami
Odnowicielko Akademii Krakowskiej - módl się za nami
Patronko budujących się kościołów - módl się za nami
Niestrudzona w trosce o godnych kapłanów - módl się za nami
Wierna strażniczko Krzyża Chrystusowego - módl się za nami
Misjonarko Litwy i Rusi - módl się za nami

Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego - prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych - prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności - prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy nigdy nie poddawali się zwątpieniu i rozpaczy - prosimy Cię Św. Jadwigo
Abyśmy z Tobą kiedyś w niebie mogli oglądać Boga - prosimy Cię Św. Jadwigo

My grzeszni Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nam grzechy nasze przez przyczynę Św. Jadwigi odpuścić raczył Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie
Abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii Ciebie Boże prosimy - wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


Strona © Jan Pociej