MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      LITANIA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

LITANIA DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
Ks. Jan Dziasek


Kyrie, eleison - Chryste, eleison - Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami

Święta Jadwigo Królowo - módl się za nami
Św. Jadwigo - wnuczko dobrego króla i Króla królów wybranko - módl się za nami
Św. Jadwigo - miłująca Polskę i Kraków, dokąd z Węgier przybyłaś - módl się za nami
Św. Jadwigo - w kruchym naczyniu ciała obdarzona wielkim męstwem ducha - módl się za nami
Św. Jadwigo - z pokorą nosząca królewską koronę - módl się za nami
Św. Jadwigo - płonąca wewnątrz światłem Obecnego - módl się za nami
Św. Jadwigo - wielka córko Bożej Mądrości - módl się za nami
Św. Jadwigo - służąca Obecnemu przez wyrzeczenie się własnej woli - módl się za nami
Św. Jadwigo - nocą przemykająca się do wawelskiej katedry - módl się za nami
Św. Jadwigo - na kolanach ucząca się Ukrzyżowanej Miłości - módl się za nami
Św. Jadwigo - ewangelicznym gestem oddająca klejnoty na rzecz Akademii - módl się za nami
Św. Jadwigo - charyzmatyczna Matko Krakowskiej Wszechnicy - módl się za nami
Św. Jadwigo - Piastunko duchowa studiujących teologię - módl się za nami
Św. Jadwigo - przez wieki błogosławiona ustami czerpiących wiedzę - módl się za nami
Św. Jadwigo - Kapłanko ofiarą znacząca kroki na wąskiej drodze - módl się za nami
Św. Jadwigo - poświatą cnót złocąca komnaty Wawelu - módl się za nami
Św. Jadwigo - posłusznie wchodząca w małżeństwo dla ratowania Litwy - módl się za nami
Św. Jadwigo - zauroczona ideą ewangelizacji - módl się za nami
Św. Jadwigo - Misjonarko rubieży, niosąca światło pogrążonym w mroku - módl się za nami
Św. Jadwigo - "Matko chrzestna" narodu litewskiego - módl się za nami
Św. Jadwigo - złotymi zgłoskami wpisana w historię obu narodów - módl się za nami
Św. Jadwigo - zacierająca miłością granice między ludźmi - módl się za nami
Św. Jadwigo - będąca żywym wcieleniem Ewangelii - módl się za nami
Św. Jadwigo - miłosiernie schylająca się nad każdą łzą biedaków - módl się za nami
Św. Jadwigo - odkrywająca Obecnego w biednych i uciśnionych - módl się za nami
Św. Jadwigo - oddająca siebie Chrystusowi kropla po kropli - módl się za nami
Św. Jadwigo - krótko i mocno płonąca jak Żagiew - módl się za nami
Św. Jadwigo - "Panno mądra" z lampką oliwy dla Oblubieńca - módl się za nami
Św. Jadwigo - świętością objawiająca Boga - módl się za nami
Św. Jadwigo - śpiewająca "Alleluja" w niebieskim Jeruzalem - módl się za nami
Św. Jadwigo - Patronko pragnących Ciebie naśladować - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.


Strona © Jan Pociej