MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      KSIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA DLA POLEK

KSIĄŻKA
DO NABOŻEŃSTWA
DLA POLEK

WYBÓR MODLITW POŚWIĘCONYCH
DUCHOWOŚCI ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Uwaga redakcyjna:
"Książka do nabożeństwa dla Polek" autorstwa ks. J.J. Siwickiego obejmuje zbiór modlitw i pieśni w czterech częściach, z których część I jest poświęcona duchowości Św. Królowej Jadwigi.
(Wydano u Kupfera, Wrocław, nakł. B. Ciechowicza, 1827 r.)


MODLITWA I
RANNA

Do Ciebie, o wielki Boże, nieskończony w dobroci, myśl moją podnoszę. Ty dałeś mi życie! Ty strzegłeś, gdym spała! Cóż to Ojcze litości za dobroć twoja, gdy o najlichszym stworzeniu masz staranie; - tak jest PANIE! Ty jesteś najwyższą dobrocią. Twoje oko strzeże mnie wszędzie. Twoja prawica okryła mnie od śmierci nocy dzisiejszej.(...) - Stwórco niepojęty! Ty jesteś jak duch czysty, wszechmocny i potężny, a ja śmiertelna i nędzna. Nie mogę Cię pojąć, ale czuję, czym jesteś. - Istoto, dobroci pełna, racz wysłuchać stworzenia twojego, które upojone twoją miłością, wołać do ciebie nie przestanie: "Ojcze wysłuchaj mnie!".
(...)Potężny Stwórco, który dnia tego początek pozwoliłeś mi oglądać, twoim mnie wesprzyj błogosławieństwem: aby wszystkie moje uczynki, słowa i myśli, zmierzały do powiększenia chwały twojej, Boże!


M O D L I T W A I I
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Uwielbiam z najpokorniejszym uczuciem duszy mojej nieograniczoną litość twoją dobrotliwy Boże, że mi dnia tego pozwoliłeś doczekać! W tym dniu, przezanczonym dla twojej chwały, chcę odpocząć od trudów moich. Duch mój uwolniony od doczesnych troskliwości, niechaj nową siłą i nową gorliwością wznosi się do Ciebie, wiekuisty Boże!


MODLITWA III
DO BOGA

Przedwieczny Boże! światła i życia niewyczerpane źródło, który najwyższą mądrością wszystkich ludzi oświecasz, ofitością ożywiasz, wszechmocnością napełniasz, oddal od ducha mojego ciemności grzechu, a zajmij serce niebieskim płomieniem miłości twojej. Spraw, aby modlitwy moje były przyjemne majestatowi twemu. -
(...) Nie umykaj mi dobrodziejstw twoich, ale spraw abym ich na zawdzięczenie się tobie używała. Ubogaciłeś mnie duszą nieśmiertelną, nie dopuszczaj, aby do rzeczy gubiących ją lgnęła: stworzyłeś ją z natury duchowej, wstrzymajże jej zapęd od sprośnych uciech. A ponieważ wielki Boże, zapisałeś ją w księgę życia, krwią syna twego, racz dokończyć to, coś dla niej przeznaczył


AKT WIARY VII

Wierzę mocno, że Bóg jest tylko jeden w naturze i w istocie, a trojaki w osobach, to jest: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch święty; że tenże Bóg jest istotą najdoskonalszą i najsprawiedliwszą. - Że Syn boży stał się dla nas człowiekiem, cierpiał i umarł, - że dusza nasza jest nieśmiertelna. Wierzę, że to wszystko, cokolwiek Bóg objawił swemu prawowiernemu powszechnemu kościołowi, a to wierzę dlatego, iż Bóg jest nieomylny w swych prawdach.


AKT NADZIEI VIII

Wszechmogący Boże i nieskończenie miłosierny Ojcze! Spodziewam się od Ciebie z mocną ufnością wiecznego zbawienia. Ty sam, dobrotliwy PANIE, przyrzekłeś mi to, a ty wierny jesteś w obietnicach, i wszechmocny do ich wypełniania. Tobie tylko samemu ufam, niech nie będę zawstydzona na wieki.


AKT MIŁOŚCI IX

Boże mój... kocham Cię z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i ze wszystkich sił moich. - Kocham Cię dlatego, że jesteś najgodniejszym miłości. Pragnę być z Tobą na zawsze złączona, i wszystko czynić, cokolwiek pomnożyć może miłość moją ku Tobie. Błogosław przedsięwzięciu mojemu. -


AKT ŻALU X

PANIE i Boże mój! Żałuję z gruntu serca mojego - żem Cię, najwyższe dobro moje, którego z całego serca i nade wszystko miłuję, obraziła. Wyrzekam się wszystkich grzechów moich i mocno postanawiam życie moje poprawić, prawdziwą pokutę czynić, chronić się od samych nawet okazji do grzechu. Przyjmij, o Boże, postanowienie moje.-


MODLITWA XIX
ZA LUDZI

BOŻE wielki! Udaję się do Ciebie z pokorą za ludźmi, braćmi moimi. - Ty mnie PANIE nauczasz, że ich kochać powinnam. Otoż dlatego, że ich kocham, żebrzę miłosierdzia twego, abyś ich wspierał i uszczęśliwiał.
Spraw, aby między nimi panował duch zgody i pokoju; niech się wzajemnie kochają jak bracia i dzieci jednego ojca.
Daj wiernych pasterzy wierze twojej, a ołtarzom twoim godnych kapłanów - niech przykłady ich w cnotach przewodniczą ludowi.
(...) Osusz, o Boże miłosierdzia, łzy wdów i sierot, i miej staranie o stroskanych i nieszczęśliwych. Uśmierz boleści cierpiących i napełnij dusze ich słodką pociechą. Oświeć ducha sędziów, aby sprawiedliwie dawali wyroki na winowajców...
(...) Użycz o BOŻE rodzicom potrzebnego światła do cnotliwego wychowania dzieci, a dzieciom skłonności do dobrego.


MODLITWA XX
ZA PRZYJACIÓŁ

BOŻE miłości! Tobie winnam słodkie uczucia miłości i przyjaźni. Ty PANIE, udzielając ich sercu mojemu, obdarzyłeś mnie szczęściem najwyższym, jakiego tylko ludzie kosztować mogą na ziemi! O sprawco szczęścia śmiertelnych, obdarz błogosławieństwem tych, których serce moje miłuje. Odwróć od nich niebezpieczeństwa i bądź im obrońcą, aby ich żadne nie dosięgło nieszczęście. (...) Racz prowadzić kroki przyjaciół i przyjaciółek moich po ścieżkach życia, prawdy i cnoty. (...) Gdziekolwiek udadzą się, daj im czuć dobrodziejstwa i łaski twoje. (...) Nie karz ich w surowości twojej, ale postąp z nimi według wielkiego miłosierdzia twego. - Niech się tak stanie.


MODLITWA XXI
ZA NIEPRZYJACIÓŁ

PANIE! Ukaż mi wielkość Bóstwa twojego. Naucz mnie, że miłość braci moich jest najszacowniejszą ofiarą, którą ci złożyć mogę. Składam ci więc, o BOŻE, serce moje dalekie od zemsty i przyrzekam nigdy nie szkodzić tym, którzy mi chcieli szkodzić, i nie złorzeczyć tym, którzy mi złorzeczyli - obchodzić się będę z dobrocią i wspierać wszystkich nieprzyjaciół i nieprzyjaciółki moje.(...)
"Odpuść nam winy nasze, jako i my odpuszczamy tym, którzy nas obrazili". - Niech się tak stanie.


MODLITWA XXIV
WIECZORNA

Oto znowu dzień jeden upłynął, a upłynął bez powrotu. Paroma chwilami zbliżyłam się do grobu mojego. Wielki BOŻE! Ty dni moje policzyłeś!(...)
O Stwórco! Sumienie moje, ten surowy świadek, nie daje mi zaspokajającej odpowiedzi, lecz owszem, czyni mi gorzkie wyrzuty.(...)
Błogosław mi najłaskawszy Ojcze, - całemu domowi i narodowi mojemu.
Niech się tak stanie.


Strona © Jan Pociej