MODLITWY
DO ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Kólowej  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona głównaModlitwa Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej
Święta Jadwigo! Królowo trzech...
O najukochańsza Królowo (L. Rydel)
Święta Jadwigo ukochana...
O Panie Wszechmocny...
Święta Patronko...
Boże, Ty jesteś naszym...
Wezwania
Wezwanie
Modlitwa Sióstr Świętej Jadwigi Królowej
Z Książeczki do Nabożeństwa dla Polek...
Boże, który świętą Jadwigę...
Z formularza Mszy Świętej...
Święta Jadwigo Królowo, Pani i Matko...
Modlitwa do św. Jadwigi fundatorki...
Boże w Trójcy Jedyny...
Na chwałę Świętej - formuła kanonizacji
Trzy modlitwy
Wezwania generała Hallera
Litania do królowej Jadwigi o. St. Bogdana
Litania do św. Jadwigi Królowej I
Litania do św. Jadwigi Królowej II
Litania do królowej Jadwigi Andegaweńskiej
Litania do św. Jadwigi Królowej ks. J. Dziaska
      Formuła kanonizacji œw. Jadwigi Królowej

NA CHWAŁĘ ŚWIĘTEJ
I NIEROZDZIELNEJ TRÓJCY
DLA WYWYŻSZENIA KATOLICKIEJ WIARY
I WZROSTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
NA MOCY WŁADZY
NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
I ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
A TAKŻE NASZEJ
PO UPRZEDNIM DOJRZAŁYM NAMYŚLE
PO LICZNYCH MODLITWACH
I ZA RADĄ
WIELU NASZYCH BRACI W BISKUPSTWIE
ORZEKAMY I STWIERDZAMY
ŻE BŁOGOSŁAWIONA JADWIGA KRÓLOWA
JEST ŚWIĘTA
I WPISUJEMY JĄ DO
KATALOGU ŚWIĘTYCH
POLECAJĄC
ABY ODBIERAŁA ONA
CZEŚĆ JAKO ŚWIĘTA W CAŁYM KOŚCIELE
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
AMEN


formuła kanonizacji wypowiedziana uroczyście
przez Ojca Świętego Jana Pawła II
w Krakowie na Błoniach 8 czerwca 1997 roku


Strona © Jan Pociej