KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Ksiądz Edward Staniek

Ks. Edward Staniek
z "Czyń co widzisz", 1996

(...)"Czyń co widzisz". Zobacz, jaki los czeka króla, który ma dobre serce. Jeśli chcesz panować, kierując się prawem miłości, przygotuj się na ofiarę. Jeśli chcesz uczestniczyć w zbawianiu ludzi, przygotuj się na ofiarę. Jeśli chcesz współpracować ze Mną i władać królestwem, które jest w twoich rękach, kierując się mymi zasadami, przygotuj się na ofiarę.(...) Jadwiga w krzyżu Jezusa odkryła program osobistego życia oraz program swego królowania. Przyjmując ów program, wiedziała, że będzie to droga ofiary.(...)
Strona © Jan Pociej