KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Kardynał Stefan Wyszyński

Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski
z kazania wygłoszonego w katedrze na Wawelu, 1968

(...) Jak wynika z kronik jasnogórskich, pierwszą królewską pątniczka na Jasna Górę była Jadwiga Wawelska. Więź duchowa Jadwigi Wawelskiej z Panią Jasnogórska była tak żywa, że do dziś znajdujemy jej oznaki, liczne dary i wota. Najbardziej wymownym z darów Jadwigi jest kielich przechowywany w skarbcu jasnogórskim. Nosi on znamienny napis: Oby Najdostojniejsza Królowa Niebios była także Królową Polaków. Dziś wiemy, że modlitwa wypisana rylcem na kielichu spełniła się.(...)
Strona © Jan Pociej