KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Kardynał Karol Wojtyła

Kard. Karol Wojtyła
z listu pasterskiego na 666 rocznicę urodzin Królowej Jadwigi, 11 stycznia 1974

     (...) Nie udzielił Jej Bóg radości osobistego macierzyństwa, pozostawiła natomiast wspaniałe świadectwo macierzyństwa w stosunku do ludzi i ludów. To duchowe macierzyństwo rodziło się w głębiach Jej żywej wiary i miłości do Boga. Ukształtowała je w sobie, patrząc na wawelski wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa. Chrystus uczył Ją, że duch macierzyństwa wyraża się poprzez miłość, która nie cofa się przed żadnym poświęceniem. Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swoich dziejów musi stwierdzać, że była i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę.(...)
Strona © Jan Pociej