KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Kardynał Adam Stefan Sapieha

Kard. Adam Stefan Sapieha
z listu pasterskiego na 550 rocznicę zgonu Królowej Jadwigi, 1949

(...) Im kto bliżej Chrystusa Pana kroczy, tym częściej krzyż Chrystusowy jest jego udziałem. Pochodzenie jej, świetne obietnice koron królewskich, nie uwolniły jej od cierpień. Wielkie zaś zdobycze, jakie, zostawszy królową, przyniosła swemu państwu, były ściśle związane z jej wielkim wewnętrznym cierpieniem.(...)
Strona © Jan Pociej