KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Jan Paweł II

Henryk z Brzegu, zw. Bitterfeld
z listu dedykacyjnego do Królowej Błogosławionej Jadwigi

(...) Ponieważ w gorliwości swojej, Najjaśniejsza Pani, z zapałem trwacie przy Bożych obowiązkach i gorąco troszczycie się o zdobycie najwyższej pobożności, przeto (...) nie znajduję nic milszego do zaofiarowania jak przedstawienie Wam (...) stanu najwyższej doskonałości, która polega przede wszystkim na kontemplacji rzeczy boskich. (...) kontemplacja jest celem wszystkich naszych działań, przeto zachodzi potrzeba, żeby wszystkie poczynania życia aktywnego kierowały się do tego celu. (...) Nie można (...) postawy kontemplacyjnej oddzielić od aktywnej, ponieważ są to dwie siostry: Marta działająca i Maria uprawiająca kontenplację.(...) Pochwalam królową odwiedzającą ubogich, wspierającą nieszczęśliwych, wyzwalającą uciśnionych, kierującą sługami, zajętą każdą pojedynczą sprawą, lecz nie mniej pochwalam królową błagającą w modlitwach Boga, (...) wszystko odnoszącą do Boga, dla Jego chwały biorącą na swe barki ciężkie trudy, żarliwie miłującą sprawiedliwość, szanująca umiłowanie czystości. Wszystko to bowiem od Boga wychodzi, gdy jest objęte należytym porządkiem i zmierza do szlachetnego celu, gdy poszczególne czynności kończą się albo pożytkiem bliźniego, albo chwałą Bożą.(...)
Strona © Jan Pociej