KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      Franciszek z Brzegu

Franciszek z Brzegu
z kazania w rocznicę śmierci Królowej Jadwigi, 1800

(...)Ty, Najjaśniejsza Pani, jesteś chwałą Krakowa, chlubą Polski, dumą twego ludu, gdyż okazałaś się dzielna, a serce twoje było pełne męstwa. Ponieważ umiłowałaś szlachetność, przeto umocni Cię ręka Pana i będziesz błogosławiona na wieki!(...)
Strona © Jan Pociej