KAZANIA I LISTY
O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna
Misja  | Reguła  | Pismo  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna

Kardynał Karol Wojtyła
Jan Paweł II
Henryk z Brzegu zwany Bitterfeld
Stanisław ze Skarbimierza:
"Monolog o umieraniu"
Stanisław ze Skarbimierza:
"Kazanie"
Franciszek z Brzegu
Kardynał Adam Stefan Sapieha
Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski
Kardynał Franciszek Macharski
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Aktualność królowej Jadwigi"
Biskup Wacław Świerzawski:
z "Zachował ją Bóg"
Ksiądz Edward Staniek
      "Aktualność błogosławionej Królowej Jadwigi"

Bp Wacław Świerzawski
z "Aktualność błogosławionej Królowej Jadwigi", 1997

(...) zdobna w cnoty (...), jawi się ona przed nami jako Kobieta Kościoła, jakby owa niewiasta mężna (...). Jako władca narodu, tkwiąca głęboko w sprawach społeczeństwa, bardzo wyczulona na postępy w kulturze, odpowiedzialna za przekaz wiary, zatroskana o wiedzę, ale i o miłosierdzie, miłująca ludzi i człowieka, bo w centrum jej zainteresowania jest Chrystus z Czarnego Krucyfiksu, który jest obok ołtarza Najświętrzego Sakramentu. Tu jest jej szkoła kontemplacji i nauka pokojowych działań. (...) Postać zwyczajna, ale i porywająca (...). Jest wzorem dla świeckich, dla władców i podwładnych, dla apostołów, dla młodzieży, dla małżonek, dla matek oczekujących potomstwa. Jest zwłaszcza matką duchową, (...) patronką macierzyństwa duchowego. (...)
Strona © Jan Pociej