IKONOGRAFIA


Żywot św. Jadwigi Królowej  | Modlitwy  | Intencje  | Pieśni  | Kazania  | Wiersze  | Oblicza  | Nowenna  | Świadectwa  | Mozaika Jana Pawła II
Misja  | Reguła  | Publikacje  | Kartki świąteczne i papeterie  | Strona główna


Obrazy świętej Jadwigi Królowej autorstwa profesora Jan Bruzdy

 1. Wejście Jadwigi Andegaweńskiej - króla Polski - do Katedry Wawelskiej
  - obraz w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej w Krakowie,
  mal. w r. 1991


 2. Jadwiga na koniu - wjazd do Krakowa
  - obraz w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu,
  mal. w r. 1993


 3. Obraz wotywny w kaplicy Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej w Krakowie
  - wg sztychu tryptykowego z Krzyżem Wawelskim,
  mal. w r.1991


 4. Obraz św. Jadwigi Królowej w kaplicy w Licheniu.
  - mal. w r.2003


 5. Widok kaplicy św. Jadwigi Królowej w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu
  - r.2003


 6. Królowa i Pasterz
  - akwarela na Dzień Papieski w r. 2005
  połączona z artykułem s.A.Sielepin CHR

Więcej na stronie "Oblicza"

 

Z Katalogu Ikonografii świętej Jadwigi Królowej

 1. Adoracja krzyża


 2. Portret królowej Jadwigi


 3. Portret królowej Jadwigi


 4. Portret królowej Jadwigi


 5. Przysięga królowej Jadwigi


 6. Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja


 7. Królowa Jadwiga modląca się pod Krzyżem


 8. Królowa Jadwiga i mistrz krzyżacki


 9. Wjazd Jadwigi do Lwowa


 10. Kto im łzy powróci


 11. Stopka królowej Jadwigi


 12. Pomnik Jadwigi i Jagiełły na plantach w Krakowie


 13. Sarkofag królowej Jadwigi w Katedrze na Wawelu


 14. Rzeźba św. Jadwigi Królowej w Kościele na Krowodrzy w Krakowie

Katalog został opracowany w Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie w roku 1996 przez Marię Łuczyńską-Bruzdę i Helenę Malinowską przy konsultacji artystycznej i naukowej prof. Jana Bruzdy oraz przy współpracy archiwalnej dr Stanisławy Postawy.

 

Święta Jadwiga Królowa na obrazach w Albumie Stachiewicza

 1. Okładka frontowa


 2. Portret królowej Jadwigi


 3. Modlitwa królowej Jadwigi pod Krzyżem


 4. Chrzest Litwy


 5. Królowa Jadwiga godzi Skirgiełłę z Witoldem


 6. Królowa Jadwiga daje jałmużnę ubogim


 7. Królowa Jadwiga opatruje chorych w szpitalu


 8. Królowa Jadwiga wstawia się za pokrzywdzonymi - "kto im łzy powróci"


 9. Królowa Jadwiga okazuje miłosierdzie utopionemu młodzieńcowi


 10. Królowa Jadwiga zostawia ślad stopy na kamieniu przy budowie kościoła na Piasku


 11. Fundacja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Krakowie - ofiarowanie klejnotów


Cykl obrazów Piotra Stachiewicza (1858 - 1938) na temat życia św. Jadwigi Królowej został wykonany na zlecenie biskupa lwowskiego Władysława Bandurskiego i opublikowanych w albumie "Jadwiga święta królowa na polskim tronie". Biskup Władysław Bandurski na początku XX w. był inicjatorem ponowienia zabiegów o kanonizację królowej Jadwigi. W kazaniu "Moralna sprawczyni Grunwaldu" wygłoszonym w kościele Mariackim w Krakowie, jak pisze Lucjan Rydel, "wskazał na potrzebę i obowiązek podjęcia na nowo starań o kanonizację Królowej".

 

Święta Jadwiga Królowa na obrazach w Galerii Malarstwa Polskiego Witolda Raczunasa

 1. Dymitr z Goraja wstrzymujący Jadwigę od wyłamania drzwi na zamku królewskim w Krakowie  Jan Matejko
 2. Królowa Jadwiga  Jan Matejko, Poczet Królów Polskich
 3. Przysięga Jadwigi  Józef Simmler
 4. Panteon Wielkich Polaków  Włodzimierz Tetmajer, Katedra na Wawelu, kaplica Świętej Trójcy, fragment polichromii
 5. Chrzest Litwy  Włodzimierz Tetmajer, Sosnowiec, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP, fragment polichromii
 6. Panteon Królów Polskich  Włodzimierz Tetmajer, Fara w Bieczu, sklepienie
 7. Panteon Królów Polskich  Włodzimierz Tetmajer, Fara w Bieczu, sklepienie, św. Jadwiga KrólowaStrona © Jan Pociej